אח"י מאמינה כי ירושלים היתה ותישאר לעולמי עד בירתה של מדינת ישראל. ירושלים היתה מאז ומעולם המקום הקדוש ביותר ליהודים ובכל שנות הגלות התפללו היהודים לשוב אליה.

אח"י תפעל להכרה בינלאומית בירושלים כבירת מדינת ישראל וכמקום קדוש ליהודים, בצד היותה עיר קדושה לדתות אחרות.

אח"י תפעל להפיכתה של ירושלים למוקד בינלאומי של חיי תרבות ורוח.

אח"י תפעל להרחבתה של ירושלים, להגדלת מספר תושביה ולתמיכה ממשלתית מאסיבית בעיר.

web1