אזור יהודה ושומרון היה עוד מימי התנ"ך אזור התיישבות יהודי.

אח"י תפעל כדי שהציבור בישראל ובעולם כולו ידע ויכיר בזכותם של תושבי מדינת ישראל לגור, ליצור, לבנות ולחיות ביהודה ושומרון.

אח"י תפעל במוסדות בינלאומיים להכרה בזכותנו להתיישב בכל חלקי ארץ ישראל.

אח"י תפעל להגדלת המשאבים הממשלתיים המוקצים לפיתוח והתיישבות באזור זה.

 

web4