אח"י רואה בחרמות על ישראל , כלי בלתי לגיטמי של ארגונים ומוסדות אנטי יהודים, אנטי ישראלים ואנטי ציונים.

אח"י תפעל נגד כל חרם כלכלי, אקדמי. תרבותי, חברתי שיופנה כנגד כל מסוד, ארגון, מפעל ציבור או יחידים בכל מקום בעולם.

אח"י רואה חשיבות עליונה במאבקה נגד כל סוג של חרם, המביא בסופו של דבר לדה לגיטמציה של אנשים, חברות או מפעלים בישראל.

1 2