אח"י תפעל לחיזוק מעמדה של מדינת ישראל ובירתה ירושלים בעולם כולו ולשיפור תדמיתה של ישראל במשפחת העמים והפיכתה למרכז תרבותי, חברתי, כלכלי ומדיני לעולם כולו.
אח"י תוביל מסעי הסברה למימוש חזונה בתוך ישראל ובחו"ל .

אח"י שואפת לקבוע את סדר היום הציבורי של מדינת ישראל, להעלות לדיון בממשלה, בכנסת וברשויות המקומיות וכן בכל הגופים הציבוריים האחרים, נושאים הקשורים למטרות העמותה.
אח"י תפעל במסגרות חינוכיות וחברתיות להחזיר את ערך אהבת ישראל ומדינת ישראל בקרב הנוער בארץ.

אח"י מאמינה בזכותנו על אדמות ארץ ישראל כפי שהובטח לאבותינו בתנ"ך ורואה במדינת ישראל את הגשמת הציונות וההבטחה האלוקית לעם ישראל . מדינת ישראל הינה הדמוקרטיה המערבית היחידה במזרח התיכון ומהווה "מוצב קדמי" של העולם החופשי אל מול מדינות האיסלאם במרחב זה..

web5